Kakuk Imre ,, parasztács” munkásságához

 

 

 

 

 

 Jánd Község Önkormányzata Települési Értéktár Bizottsága 2/2021. (VI.01.) határozata a Települési Értéktárba történő felvételről:

 

1.     A nemzeti érték megnevezése: Kakuk Imre „parasztács” munkássága

2.     A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: kulturális örökség

3.     A nemzeti érték fellelhetőségének helye:  Jánd Község Önkormányzata honlapja

4.     Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: települési

 

Bibliográfia –Kakuk Imre ,, parasztács” munkásságához

2021. június 01.

               1. Felhősné Csiszár Sarolta

                „Kakuk Imre áts mester tsinálta (Bán Péter legényével 1781.)”  Fatornyok Szabolcs Szatmár-Bereg megyében.

Partium: irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat, 2011. (20 évf.) tél 41-47. old.

Teljes szöveg: www.unit-art.hu/cikkek/partium-lapozo.html

2. Koroknay Gyula

„Kakuk Imre átsmester tsinálta…”

Műemlékvédelem, 2000. (44. évf.) 5. sz. 290-291. old.

3.Jánd honlapja

4.Tájházi Hírlevél (2005/1.)

5. Csiszár Árpád:Ballada született

6. 894. Sz 23SZ-SZ-B. szemle / A felső-tiszai fatornyok útja Erdélybe Felső-Tiszavidék 2003/3.p. 332

7. 914.I 68 Irány a Bereg

8. 398. J 31 Jánd

9. 91. V 36 Varázsos tájak

10. 090. L 44 Bereg vármegye monográfiája / Lehoczky Tivadar

11. 908 H 11 Hagymássy Ilona,  Kincses Melinda, Nagy Ernő: Lónya : „…Midőn, mely bölcsőm ringatá,…”  - Debrecen, 2004.  - p. 17 ( 3. pdf)

12. 908 N 17 Nagy Ernő: Lónya helytörténete dióhéjban : szakdolgozat p. 6. (2. pdf)

13. 908 T 71 Tóth Béla:Tiszajárás/ Bába Kiadó, 2006. – p. 244-246.  (1. pdf)

14. Fehér Ildikó: A NÉPI ÉPÍTÉSZET JELES ALAKJA- KAKUK IMRE/ A pályázati munka közzé van téve a megyei Levéltár honlapján: http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/Feh%C3%A9r%20Ildik%C3%B3_A%20n%C3%A9pi%20%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szet%20jels%20alakja-Kakuk%20Imre_0.pdf

15. Dr.Páll István: ,, Kakuk Imre áts mester tsinálta…” Leporello-( pdf) 2021. Jánd Község Önkormányzat- Települési Értéktár

16. Dr.Páll István: ,, Kakuk Imre áts mester tsinálta” fali és roll-up tájékoztató tabló (pdf) 2021. Jánd Község Önkormányzat- Települési Értéktár

17. Dr. Páll István: Kakuk Imre ,,parasztács” élete és munkái (pdf) 2021. Jánd Község Önkormányzat- Települési Értéktár

18. Magyarország képekben- Honismertető Album II. rész (Szerk. Nagy Miklós, Heckenast,1870) című könyv reprint kiadása. Megjelent a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Minerva Szerkesztősége és a Helikon Kiadó közös gondozásában. Készült a Kner Nyomdában, Békéscsaba 1989-p. 227-330.o

Készítette: Schmidt Sándor népi iparművész 2004-ben Jánd Község Önkormányzata megbízásából, a Jándi Dávid Hagyományőrző Baráti Kör javaslatára.

Az emléktábla és a tájház a 2004-évi falunapon került felavatásra.

Please publish modules in offcanvas position.