Állás (falugondnok munkakör betöltése)

Jánd Község Önkormányzata

 

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jánd Község Önkormányzata
Falugondnoki Szolgálat

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4841 Jánd, Tisza utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletéi szerint meghatározott falugondnoki feladatok ellátása, Jánd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata és a Szakmai Program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•       8 Általános,

•       B kategóriás jogosítvány,

•       magyar állampolgárság

•       büntetlen előélet

•       cselekvőképesség

•       kiváló szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység

•       • jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység, • helyismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•       a településen lévő lakó- vagy tartózkodási hely

•       jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység

•       helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•       • szakmai önéletrajz, • szakmai elképzelései a falugondnoki szolgálat működéséről, • iskolai végzettséget igazoló okirat/ok másolata, • falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a falugondnoki képzésen való részvételt vállalja, • érvényes gépjárművezetői engedély másolata, • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, • nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Asztalos István nyújt, a 06-45-

479-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•       Postai úton, a pályázatnak a Jánd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4841 Jánd, Tisza utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 152/1274-2/2021. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

•       Személyesen: Asztalos István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4841 Jánd, Tisza utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Jánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A

Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•       Jánd Község Önkormányzatának honlapja - 2021. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

58/2021. (XI. 24.), valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jand.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 29.


 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.