LICITFELHÍVÁS

LICITFELHÍVÁS

azonosító: 454225133

 

 

1. Licitfelhívást kibocsátó:

Jánd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

Székhelye: 4841 Jánd, Tisza utca 1.

Képviselője: Asztalos István polgármester

 

2. A felhívás célja, tárgyának megnevezése: F04 típusú szalagfűrész (gyártási éve: 1990.) eladása.

 

Az ingóság adatai:

 

F04 típusú (800-as kiskőrösi) Faipari szalagfűrészgép (Gyártási száma: 1990/58)

 

3. Az ingóság induló licitára (forgalmi értéke): 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint.

 

4. A licitküszöb mértéke:100.000 Ft, azaz százezer forint (3,33%).

 

5. A pályázati biztosíték összege: 300.000Ft, azaz háromszázezer forint (10%), amelyet az Önkormányzat 50436271-10007235-00000000számú számlájára kell átutalni. Az átutaláson a megjegyzés rovatban szerepeltetni kell a licitfelhívás azonosító számát, az ingóság nevét, típusát, a licitáló adóazonosító jelét.

 

6. A licit tárgya (az ingóság) megtekintési időpontja:

Az ingóság 2023. február 15-ig hétfőtől-csütörtökig reggel 8.00 órától 16.00 óráig megtekinthető a Jánd Község Önkormányzatnak székhelyén.

 

7. Az ajánlat benyújtásának határideje:

2023. február 15 (szerda) 16:00. Az ajánlatokat hivatali kapun keresztül (Jánd Község Önkormányzata JANDONK, KRID azonosító: 454225133 címre), vagy elektronikus úton az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, vagy postai úton a 4841 Jánd, Tisza utca 1. szám alatti címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Árajánlat F04 típusú szalagfűrész  megvételére”. A beérkezett ajánlatokra az érkezés pontos idejét az önkormányzat felvezeti.

 

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- az ajánlattevő nevét és címét,

- az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a licittárgyalás feltételeit elfogadja és személyes adatai kezeléséhez hozzájárul,

- nyilatkozatot arról, hogy az ingóság irányadó (minimális) eladási árát elfogadja,

- pályázati biztosíték befizetéséről szóló igazolást,

- annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része minősül üzleti titoknak.

 

7. A liciteljárás rendje:

 

 • A liciteljárás Jánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 9/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) előírásai alapján történik. Az ajánlat benyújtásával az ajánlattevő az R. 7. melléklete szerinti Licittárgyalási Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • Az ajánlat értékelésekor csak azt az ajánlatot lehet elbírálni, amely az előírt időben és tartalommal benyújtásra került.
 • Az Önkormányzat az ajánlatok elbírálását követően haladéktalanul (de legkésőbb 5 napon belül) intézkedik a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem nyertes ajánlattevő részére történő visszafizetéséről. A nyertes ajánlattevő által befizetett összeg (pályázati biztosíték) beszámít az ingóság vételárába.
 • Ha az ajánlat nyertese az előírt határidőn belül – neki felróható ok miatt – nem teljesíti vállalt kötelezettségét, a szerződést nem köti meg és mulasztását hitelt érdemlően nem igazolja, úgy az általa befizetett pályázati biztosítékot elveszíti és a szerződés megkötésére a továbbiakban nem tarthat igényt. Ebben az esetben az Önkormányzat a soron következő ajánlattevővel köt szerződést.
 • Az ajánlatok felbontására a Polgármester, az Alpolgármester és Szalai Kálmán képviselő együttesen jogosult. melyre 2026. február 17-én (péntek) 1230-kor kerül sor.
 • A licittárgyalásra 2023. február 17-én (péntek) 12.00 órakor nyilvánosan kerül sor az Önkormányzat székhelyén (4841 Jánd, Tisza utca 1.)A tárgyalás időpontjáról az ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. A licittárgyaláson az érvényes ajánlattevők vehetnek részt.
 • A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, mely az ajánlattevőknek megküldésre kerül.
 • A tárgyalás során az ajánlattevők ajánlataikat fenntarthatják, vagy az Önkormányzat számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek.
 • Az ajánlatokról a soron következő képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület dönt. Az eredményt az Önkormányzat a döntést követő 8 napon belül közli az érintettekkel.
 • A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. Az addig befizetett pályázati biztosíték haladéktalanul visszafizetésre kerül. 
 • Hiánypótlásra lehetőség nincs.

 

További információ Asztalos István polgármestertől kérhető személyesen vagy a +36 30/4360119-es telefonszámon.

 

 

Vásárosnamény, 2023. január 26.

 

                                                                                                           Asztalos István         

                                                                                                             polgármester

 

 

Please publish modules in offcanvas position.