Pályázat falugondnoki munkakör

Jánd Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

falugondnoki  munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:          Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:         Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Jánd Község közigazgatási területe

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei szerint meghatározott falugondnoki feladatok ellátása, Jánd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata és a Szakmai Program alapján.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

   Pályázati feltételek:

 •  8 Általános, továbbá falugondnoki alapképzettség (vagy a képzettség megszerzésének vállalása),
 •  B kategóriás jogosítvány,
 •  magyar állampolgárság
 •  büntetlen előélet
 •  cselekvőképesség
 •  kiváló szintű önálló munkavégzésre való készség

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •  a településen lévő lakó- vagy tartózkodási hely,
 •  jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység,
 •  helyismeret.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • szakmai elképzelései a falugondnoki szolgálat működéséről,
 • iskolai végzettséget igazoló okirat/ok másolata,
 • falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a falugondnoki képzésen való részvételt     vállalja
 • érvényes gépjárművezetői engedély másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 17. (publikálás: 2020. november 2.)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Asztalos István László polgármester nyújt, a 0645/479-100-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Jánd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4841 Jánd, Tisza út 1. szám). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67/2020. X. 20., valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.
 • Személyesen: Asztalos István László polgármester, 4841 Jánd, Tisza út 1. szám.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Jánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

 

A pályázat elbírálásának határideje:2020. november 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Jánd Község Önkormányzatának honlapja (www.jand.hu).

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jand.hu honlapon szerezhet.

 

Please publish modules in offcanvas position.