Külterületi helyi közutak fejlesztése Jánd Községeben

Kedvezményezett neve: Jánd Község Önkormányzat

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21

kódszámú

Projekt címe, azonosító száma: Külterületi helyi közutak fejlesztése Jánd Községeben

Projektazonosító száma: 3375051121

Kedvezményezett neve: Jánd Község Önkormányzat

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Projekt címe, azonosító száma:

Külterületi helyi közutak fejlesztése Jánd községben Projektazonosító száma: 3375051121

A szerződött támogatás összege: 49 477 078.- ft

Támogatás mértéke 95%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A pályázó által stabilizálni kívánt földutak csapadékos időszakban járhatatlanok, dacára annak, hogy azokat rendszeresen karban tartják és állapotukra vigyáznak. A rendszeres karbantartás mellett is gondot okoz a mezőgazdasági járművek közlekedése a földutakon. A tervezéssel érintett terület az önkormányzat tulajdonában van, közútként nyilvántartott földút. A Jánd 085/1 hrsz.-ú földút stabilizáció kezdő szelvényében a külterületi 070 helyrajzi számú 4113 Mándok-Lónya-Tarpa összekötő út szilárd útburkolattal kiépített 50 méter hosszú útcsatlakozásához csatlakozik, végszelvényében földútként folytatódik, annak 43+164 km. szelvényében. A tervezett földút stabilizáció a 0+031 km. szelvényében keresztez kiépített átereszt. Az áteresz felújítása nem szükséges, de ki kell takarítani.

A tervezett utak az ÚT 03.01.13 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírásai szerint a mezőgazdasági, bekötőút, az alábbi tervezési kategóriákkal:

Osztályba sorolás: 3.1.1. Tervezési sebesség: 30 km/h, Akadályoztatás: S. Forgalma kevesebb, mint 500 E/nap, Napi forgalom egyenként 25-29 traktor, 15-17 teher gépjármű, betakarítási időszakban 45-50.

A Jánd 079 hrsz.-ú út útburkolata az 1980-es évek közepén épült kavicságyazatra, hengerelt aszfalt kopóréteggel. Az utcában menetrendszerinti buszforgalom közlekedés nincs, ezért a buszforgalom miatti tönkremenetellel nem kell kalkulálni. Nehéz gépjárművek forgalma csak célforgalom esetén tapasztalható, főleg lakossági és mezőgazdasági forgalommal kell számolni.

A település gazdasági fejlődésé szempontjából rendkívül fontos, hogy megfelelően karbantartott úthálózattal rendelkezzen. Mind a vállalkozások, családi gazdálkodók, mezőgazdasági őstermelők szempontjából kiemelt jelentőséggel bír és az új beruházások idevonzásában, új gazdasági szereplők betelepülésében is alapvető a gondozott infrastrukturális feltételek biztosítása.

A projekt tervezett befejezés dátuma: 2024.07.31.

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.