Hírek

2023. őszétől az ukrán határ közelében több esetben rókákban, kutyákban, macskákban veszettség vírusa került kimutatásra.
A magyarországi rókaállomány veszettséggel való fertőzöttségének kizárása; a veszettség esetleges megjelenésének minél előbbi felderítése; illetve az emberi megbetegedések megelőzése érdekében az alábbiakra hívom fel a figyelmüket.
- A településen ebzárlat került elrendelésre, melynek lakosságot legjobban érintő intézkedései, hogy minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

-A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet – 4. § (1) bekezdése alapján minden 3 hónaposnál idősebb kutyát kötelező évente veszettség ellen beoltatni. Szükséges a macskák veszettség elleni oltása is.

-Valamennyi idegrendszeri tüneteket mutató, rendellenesen viselkedő emlős állat ill. madár észlelése esetén jelezni kell azt a szolgáltató vagy hatósági állatorvosnak, vadon élő állatok esetén a vadászatra jogosultnak, vadászati hatóságnak. A veszettség tüneteiről és a veszettség gyanújáról bővebb, közérthető információ olvasható a NÉBIH tematikus honlapján: veszettsegmentesites.hu.

-A betegségre gyanús vagy természetellenesen viselkedő állatot – amennyiben az elzárása egyáltalán lehetséges és veszély nélkül megtehető – olyan helyre kell elkülöníteni, ahol más állatokkal nem érintkezhet.

- Amennyiben külterületen elhullottan talált róka vagy egyéb vadon élő emlősállat hulláját észleli, hagyja érintetlenül és jelezze azt a területen működő vadászatra jogosultnak.

                                                                                       dr. Tamás Péter Ferenc

                                                                                       vármegyei főállatorvos

                                                                            Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei

                                                                                              Kormányhivatal

A Kulturális és Innovációs Minisztérium döntése értelmében a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójában a pályázatok beadási határideje 2023. november 7-re módosult.

A pályázati felület eddig az időpontig elérhető, és az önkormányzathoz az elektronikus felületen beadott, kinyomtatott, aláírt, és a mellékletekkel ellátott pályázatok november 7-i postabélyegző dátummal, vagy személyesen november 7-én az önkormányzat nyitvatartási ideje alatt még beadhatóak.

 

Jánd Község Önkormányzata

Jánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 64/2023. (IX. 21.) önkormányzati határozata alapján Jánd Község Önkormányzata kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulója keretében az „A” és a „B” típusú  pályázatokat.
A részletes pályázati kiírások megtalálhatók a www.jand.hu önkormányzati honlapon, illetve az önkormányzat ügyfélfogadójában.

Pályázat beadási határideje 2023. november 3.

 

 

Jánd, 2023. október 2.   

Csatolmány:
File
Download this file (BURSA A.docx)BURSA A.docx
Download this file (BURSA B.docx)BURSA B.docx

 

 

 

LICITFELHÍVÁS

azonosító: 454225133

 

 

 

1. Licitfelhívást kibocsátó:

Jánd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

Székhelye: 4841 Jánd, Tisza utca 1.

Képviselője: Asztalos István polgármester

 

2. A felhívás célja, tárgyának megnevezése: F04 típusú szalagfűrész (gyártási éve: 1990.) eladása.

 

Az ingóság adatai:

 

F04 típusú (800-as kiskőrösi) Faipari szalagfűrészgép (Gyártási száma: 1990/58)

 

3. Az ingóság induló licitára (forgalmi értéke): 2 500 000 Ft, azaz kettőmillió - ötszázezer forint.

 

4. A licitküszöb mértéke:100.000 Ft, azaz százezer forint (3,33%).

 

5. A pályázati biztosíték összege: 300.000Ft, azaz háromszázezer forint (10%), amelyet az Önkormányzat 50436271-10007235-00000000számú számlájára kell átutalni. Az átutaláson a megjegyzés rovatban szerepeltetni kell a licitfelhívás azonosító számát, az ingóság nevét, típusát, a licitáló adóazonosító jelét.

 

6. A licit tárgya (az ingóság) megtekintési időpontja:

Az ingóság 2023. március 31-ig hétfőtől-csütörtökig reggel 8.00 órától 16.00 óráig megtekinthető a Jánd Község Önkormányzatnak székhelyén.

 

7. Az ajánlat benyújtásának határideje:

2023. március 31 (péntek) 13:30. Az ajánlatokat hivatali kapun keresztül (Jánd Község Önkormányzata JANDONK, KRID azonosító: 454225133 címre), vagy elektronikus úton az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, vagy postai úton a 4841 Jánd, Tisza utca 1. szám alatti címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Árajánlat F04 típusú szalagfűrész  megvételére”. A beérkezett ajánlatokra az érkezés pontos idejét az önkormányzat felvezeti.

 

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- az ajánlattevő nevét és címét,

- az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a licittárgyalás feltételeit elfogadja és személyes adatai kezeléséhez hozzájárul,

- nyilatkozatot arról, hogy az ingóság irányadó (minimális) eladási árát elfogadja,

- pályázati biztosíték befizetéséről szóló igazolást,

- annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része minősül üzleti titoknak.

 

7. A liciteljárás rendje:

 

 • A liciteljárás Jánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 9/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) előírásai alapján történik. Az ajánlat benyújtásával az ajánlattevő az R. 7. melléklete szerinti Licittárgyalási Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • Az ajánlat értékelésekor csak azt az ajánlatot lehet elbírálni, amely az előírt időben és tartalommal benyújtásra került.
 • Az Önkormányzat az ajánlatok elbírálását követően haladéktalanul (de legkésőbb 5 napon belül) intézkedik a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem nyertes ajánlattevő részére történő visszafizetéséről. A nyertes ajánlattevő által befizetett összeg (pályázati biztosíték) beszámít az ingóság vételárába.
 • Ha az ajánlat nyertese az előírt határidőn belül – neki felróható ok miatt – nem teljesíti vállalt kötelezettségét, a szerződést nem köti meg és mulasztását hitelt érdemlően nem igazolja, úgy az általa befizetett pályázati biztosítékot elveszíti és a szerződés megkötésére a továbbiakban nem tarthat igényt. Ebben az esetben az Önkormányzat a soron következő ajánlattevővel köt szerződést.
 • Az ajánlatok felbontására a Polgármester, az Alpolgármester és Szalai Kálmán képviselő együttesen jogosult. melyre 2026. február 17-én (péntek) 1230-kor kerül sor.
 • A licittárgyalásra 2023. április 7-én (péntek) 12.00 órakor nyilvánosan kerül sor az Önkormányzat székhelyén (4841 Jánd, Tisza utca 1.)A tárgyalás időpontjáról az ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. A licittárgyaláson az érvényes ajánlattevők vehetnek részt.
 • A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, mely az ajánlattevőknek megküldésre kerül.
 • A tárgyalás során az ajánlattevők ajánlataikat fenntarthatják, vagy az Önkormányzat számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek.
 • Az ajánlatokról a soron következő képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület dönt. Az eredményt az Önkormányzat a döntést követő 8 napon belül közli az érintettekkel.
 • A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. Az addig befizetett pályázati biztosíték haladéktalanul visszafizetésre kerül. 
 • Hiánypótlásra lehetőség nincs.

 

További információ Asztalos István polgármestertől kérhető személyesen vagy a +36 30/4360119-es telefonszámon.

 

 

Jánd, 2023. február 28.

 

                                                                                                           Asztalos István         

                                                                                                             polgármester

 

 

 

 

                  

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jétől a helyi iparűzési adóelőleget és helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Erre a fizetési módra a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) ad lehetőséget.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben, vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség – elsősorban az említett cégek számára – megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban, vagy euróban is be lehet fizetni.

A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

Önkormányzatunk részére megnyitott számla adatai:

Önkormányzat neve: Jánd Község Önkormányzata

Számla száma: 10044001-00000678-02120017

Számla IBAN száma: HU17 1004 4001 0000 0678 0212 0017

Felhívom a figyelmet, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB.

SEPA (=Single Euro Payment Area, azaz Egységes Euró Fizetési Övezet) átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollárösszegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként.

A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani, mint az adófizetési kötelezettség esedékességének a napja.

Az önkormányzati adóhatóság az adószámlán nyilvántartott adatokról előállított kivonaton, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

Jánd, 2023. március

 

LICITFELHÍVÁS

azonosító: 454225133

 

 

1. Licitfelhívást kibocsátó:

Jánd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

Székhelye: 4841 Jánd, Tisza utca 1.

Képviselője: Asztalos István polgármester

 

2. A felhívás célja, tárgyának megnevezése: F04 típusú szalagfűrész (gyártási éve: 1990.) eladása.

 

Az ingóság adatai:

 

F04 típusú (800-as kiskőrösi) Faipari szalagfűrészgép (Gyártási száma: 1990/58)

 

3. Az ingóság induló licitára (forgalmi értéke): 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint.

 

4. A licitküszöb mértéke:100.000 Ft, azaz százezer forint (3,33%).

 

5. A pályázati biztosíték összege: 300.000Ft, azaz háromszázezer forint (10%), amelyet az Önkormányzat 50436271-10007235-00000000számú számlájára kell átutalni. Az átutaláson a megjegyzés rovatban szerepeltetni kell a licitfelhívás azonosító számát, az ingóság nevét, típusát, a licitáló adóazonosító jelét.

 

6. A licit tárgya (az ingóság) megtekintési időpontja:

Az ingóság 2023. február 15-ig hétfőtől-csütörtökig reggel 8.00 órától 16.00 óráig megtekinthető a Jánd Község Önkormányzatnak székhelyén.

 

7. Az ajánlat benyújtásának határideje:

2023. február 15 (szerda) 16:00. Az ajánlatokat hivatali kapun keresztül (Jánd Község Önkormányzata JANDONK, KRID azonosító: 454225133 címre), vagy elektronikus úton az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, vagy postai úton a 4841 Jánd, Tisza utca 1. szám alatti címre kell benyújtani. A tárgyban fel kell tüntetni: „Árajánlat F04 típusú szalagfűrész  megvételére”. A beérkezett ajánlatokra az érkezés pontos idejét az önkormányzat felvezeti.

 

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- az ajánlattevő nevét és címét,

- az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a licittárgyalás feltételeit elfogadja és személyes adatai kezeléséhez hozzájárul,

- nyilatkozatot arról, hogy az ingóság irányadó (minimális) eladási árát elfogadja,

- pályázati biztosíték befizetéséről szóló igazolást,

- annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része minősül üzleti titoknak.

 

7. A liciteljárás rendje:

 

 • A liciteljárás Jánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 9/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) előírásai alapján történik. Az ajánlat benyújtásával az ajánlattevő az R. 7. melléklete szerinti Licittárgyalási Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • Az ajánlat értékelésekor csak azt az ajánlatot lehet elbírálni, amely az előírt időben és tartalommal benyújtásra került.
 • Az Önkormányzat az ajánlatok elbírálását követően haladéktalanul (de legkésőbb 5 napon belül) intézkedik a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem nyertes ajánlattevő részére történő visszafizetéséről. A nyertes ajánlattevő által befizetett összeg (pályázati biztosíték) beszámít az ingóság vételárába.
 • Ha az ajánlat nyertese az előírt határidőn belül – neki felróható ok miatt – nem teljesíti vállalt kötelezettségét, a szerződést nem köti meg és mulasztását hitelt érdemlően nem igazolja, úgy az általa befizetett pályázati biztosítékot elveszíti és a szerződés megkötésére a továbbiakban nem tarthat igényt. Ebben az esetben az Önkormányzat a soron következő ajánlattevővel köt szerződést.
 • Az ajánlatok felbontására a Polgármester, az Alpolgármester és Szalai Kálmán képviselő együttesen jogosult. melyre 2026. február 17-én (péntek) 1230-kor kerül sor.
 • A licittárgyalásra 2023. február 17-én (péntek) 12.00 órakor nyilvánosan kerül sor az Önkormányzat székhelyén (4841 Jánd, Tisza utca 1.)A tárgyalás időpontjáról az ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. A licittárgyaláson az érvényes ajánlattevők vehetnek részt.
 • A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, mely az ajánlattevőknek megküldésre kerül.
 • A tárgyalás során az ajánlattevők ajánlataikat fenntarthatják, vagy az Önkormányzat számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek.
 • Az ajánlatokról a soron következő képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület dönt. Az eredményt az Önkormányzat a döntést követő 8 napon belül közli az érintettekkel.
 • A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. Az addig befizetett pályázati biztosíték haladéktalanul visszafizetésre kerül. 
 • Hiánypótlásra lehetőség nincs.

 

További információ Asztalos István polgármestertől kérhető személyesen vagy a +36 30/4360119-es telefonszámon.

 

 

Vásárosnamény, 2023. január 26.

 

                                                                                                           Asztalos István         

                                                                                                             polgármester

 

 

JÁND KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

4841 JÁND, TISZA utca 1.

 

 

 

ÉRTESÍTÉS KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

 

Értesítem a község lakosságát, hogy Jánd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

2022. december 14-én (szerdán) 14.30 órától a Művelődési Ház kistermében

(4841 Jánd, Tisza út 1.)

közmeghallgatást tart, melyre mindenkit tisztelettel meghívok.

 

 

A KÖZMEGHALLGATÁS TÁRGYA

 

 

1./ Tájékoztató Jánd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi tevékenységéről.      

      

      Előadó: Dacsó Linda Gabriella elnök

 

2./ Tájékoztató Jánd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évre vonatkozó terveiről.

 

      Előadó: Dacsó Linda Gabriella elnök

 

3./ Egyéb közérdekű kérdések.

 

 

 

                                                                                     

                                                                                              Dacsó Linda Gabriella

                                                                                                 RNÖ elnök

 

 

Jánd, 2022. december 8.

Értesítem a község lakosságát, hogy

Jánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

 

2022. december 8-án (csütörtökön) 17.00 órától a Művelődési Ház kistermében

(4841 Jánd, Tisza út 1.)

közmeghallgatást tart, melyre mindenkit tisztelettel meghívok.

 

 

A KÖZMEGHALLGATÁS TÁRGYA

 

1./ Tájékoztató Jánd Község Önkormányzata 2022. évi tevékenységéről.             

      Előadó: Asztalos István polgármester

 

2./ Tájékoztató Jánd Község Önkormányzata 2023. évre vonatkozó terveiről.

      Előadó: Asztalos István polgármester

 

3./ Egyéb közérdekű kérdések.

 

 

 

                                                                                     

                                                                                                  Asztalos István

                                                                                                  polgármester

 

 

 

 

Jánd, 2022. december 02.

Jánd Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2021 című, MFP-OJKJF/2021 kódszámú pályázati kiírásra, melynek keretében 4 956 029.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt címe: Új közterületi játszótér kialakítása Jándon

Projekt rövid összefoglalója: Jánd település önkormányzatának célja a projekt által, hogy a kistelepülésen élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segítse egy új közterületi játszótér kialakításával,új eszközök és felszerelések beszerzésével, hiszen ezen eszközök elengedhetetlenek a kisgyermekkori nevelés hatékony fejlesztése szempontjából. Mindezek eredményeként létrehozott új építésű játszótér, és a fejlesztő eszközök hozzájárulnak, hogy a kisgyermekek fejlődési lehetőségei javuljanak. A pályázat segítségével modern, minden biztonsági szempontból megfelelő EU szabvány szerinti eszközök kerültek megvásárlásra. 
A játszótéri eszközök rengeteg célt szolgálnak. Játék közben például javul az egyensúly, finomodik a szem-kéz és a szem-láb koordináció, fokozatosan kialakul az egészséges testkép a gyerekben. A játszótér az a hely, ahol a gyerekek kiélhetik a mozgás iránti vágyukat, szabadon engedhetik a képzeletüket, miközben hasonló korú barátaiktól gyűjthetnek elengedhetetlen tapasztalatokat, ami a szociális érésüket szolgálja. A mai játszótéri eszközök azért is nagyon hasznosak, mert az önbizalmon keresztül, illetve a "szereppróbálgatások" által nagy segítséget tudnak jelenteni a gyerekeknek, hogy a bölcsődei, óvodai helyzeteikben is kiegyensúlyozottak, kompetensek lehessenek. 
A megvalósulási hely Jánd, belterület 395 hrsz. alatti ingatlanon található, itt kerültek az új játékok elhelyezésre. 
A pályázat segítségével beszerzett eszközök: 1 db Borsszem Jankó játszóvár, 1 db Gombóc Artúr homokozó 3x3 m, 1 db Ludas Matyi mérleghinta (2 személyes), 1 db Ludas Matyi mérleghinta (4 személyes), 1 db Rugós Játék (1 személyes), 1 db Rugós Játék (2 személyes), 1 db Polyball, 4 db háttámlás pad.

 A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3 a) bekezdés b) pontja alapján a - jelen levél végén található linkről letölthető - Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

 

Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként, 2022. őszén összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet majd meg eladásra, melynek első lépéseként az I. ütemben értékesíteni kívánt ingatlanok listája 2022. szeptember 7. napján került közzétételre az NFK honlapján.

 

A jelen hirdetményben Szervezetünk további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon- portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél.

 

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.

 

A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően minden nap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása.

 

A jelen eljárásban értékesítésre kerülő földek listája az NFK honlapján, valamint az EPR oldalon elérhető 2022. szeptember 30-tól.

 

Fentiek figyelembe vételével, kérjük a szíves közreműködésüket az érintett település önkormányzatának, valamint a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok honlapján, hirdetőtábláján az alábbi linkről letölthető Hirdetmény soron kívül történő közzétételében.

 

A Ptlc. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja.

 

Az NFK az értékesítés során Elektronikus Pályázati Rendszert (a továbbiakban; EPR) alkalmaz, amely az alábbi elektronikus felületen érhető el;

https://epr.nfk.gov,hu/

Az EPR használatához a vételi ajánlatot tevő személyeknek a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatási regisztrációval kell rendelkezniük.

A vételi ajánlatot tevők a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) rendszeren keresztül, egyedi azonosítással (ügyfélkapu igénybevételével) tudnak belépni az EPR felületére. Az ajánlat beadása a belépést követően lehetséges, az adatkezelési nyilatkozat elfogadása után.

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földre vonatkozó vételi ajánlat esetén az ajánlat részeként mellékelten csatolni szükséges a földműves minőség igazolására a földműves nyilvántartásba vételről szóló határozat másolatát, ennek hiányában a Földforgalmi tv. 10. § (2) bekezdése alapján a vételi ajánlatot tevő legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy földművesnek nem minősül, és a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt.

Az NFK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a vételi ajánlat nem az EPR rendszeren keresztül érkezik be, vagy egy dokumentum több ingatlan adatait tartalmazza, illetve amennyiben a vételi ajánlat kötelezően kitöltendő mezőinek kitöltése elmarad, az hiányosan, nem megfelelően kerül kitöltésre, úgy hiánypótlási felhívás kibocsátására nem kerül sor, a benyújtott vételi ajánlat mérlegelés nélkül érvénytelennek minősül.

Ugyancsak érvénytelen a vételi ajánlat, ha az jogszabályban rögzített tulajdonszerzési korlátozásba ütközik.

A vételi ajánlatok benyújtására nyitva állő határidő: 2022, október hónap 30 nap 23 óra 59 perc.

A beérkezett vételi ajánlatok érvényességének bírálatát az NFK a benyújtásra nyitva álló határidő lejártát követő 60 napon belül megteszi, annak eredményéről a kérelmezőket hivatalos (a vételi ajánlatban feltüntetett postai és/vagy elektronikus) úton értesíti. Az országos járvány-helyzet alakulásától függően a jelen pontban meghatározott értesítési határidő meghosszabbodhat.

A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja. Az ajánlattevő vételi ajánlatát a fenti, határidőig visszavonhatja és a módosított tartalommal újra beadhatja, vagy akár véglegesen is visszavonhatja.

A Rendelet 3. § alapján az NFK felhívja a figyelmet, hogy védett természeti területnek és Matúra 2000 területnek minősülő földrészlet tulajdonjogának átruházásához a természetvédelemért felelős miniszter, vízvédelmi terület eladásához a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter, míg a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyre és a régészeti védőövezetre kiterjedő földrészlet értékesítéséhez a kulturális örökség védelméért felelős miniszter egyetértése szükséges. Ezekben az esetekben a szerződés csak a miniszteri jóváhagyást követően kerülhet megkötésre, annak hiányában a szerződés megkötésének jogszabályi akadálya van. A miniszteri nyilatkozat beszerzése iránt az NFK intézkedik.

Az NFK felhívja a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) és az NFK között létrejött együttműködési megállapodás alapján az NFK kötelezettséget vállalt arra, hogy a NIF Zrt. által megjelölt ingatlanokat illetve az adott ingatlanokból meghatározott területet nem értékesít harmadik személy részére. Ennek megfelelően, a Ptk. 6:74. § (2) bekezdés alapján, az NFK fenntartja a jogot, hogy a NIF Zrt. által meghatározott ingatlanok tekintetében a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelő, a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel a szerződéskötést megtagadja, és az értékesítési ügyletet lezárja. Amennyiben az adott ingatlan tekintetében a szerződéskötésre sor került, akkor a szerződés közös megegyezéssel történő felbontása szükséges.

Az NFK felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy eredményes értékesítés esetén 1 hektár vág)' azt meghaladó térmértékű ingatlan esetén a vevőt terheli az értékesítéshez szükséges forgalmi értékbecslés elkészítésének díja (az 1 hektár térmértéket meg nem haladó ingatlanok esetében az értékbecslési díjat az NFK viseli), amelyet szerződéskötést megelőzően számla ellenében közvetlenül az értékbecslést készítő szakértő részére szükséges megfizetni, valamint az ügyvédi munkadíj vevőre eső része, amelyet számla ellenében készpénzben vagy azonnali átutalással a szerződés megkötésekor szükséges az eljáró ügyvéd (ügyvédi iroda) részére megfizetni. Az ügyvédi költség összege: 25.000,- Ft + áfa ügyvédi munkadíj földrészletenként és az

 

 

 

Jánd Község Önkormányzata – ez évben is – csatlakozott a felsőoktatási hallgatók , illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi  fordulójához.

 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban a Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Korm.rendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 

 • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

 

 

Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó jogszabályok biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályázati fordulókban újra be kell nyújtania.

 

3. Apályázat benyújtásának módja és határideje

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2022. november 3.

 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

 

 

A pályázat kötelező mellékletei:

 

a)         A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak másolata a 2022/2023. tanév első félévéről.

 

Amennyiben a pályázó egyidőben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató a nem hitéleti képzést biztosító felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

 

b)        Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

 

c)         A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

 

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

 

Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és

- ab) azon bevétel, amely után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról  szóló 2012. évi CXLVII. törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

 

Elismert költségnek minősül az Szjatv.-ben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a kisadózók tételes adója vagy a kisvállalati adó alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető az Szjatv. szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

 

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi szolgáltatási járulék.

 

Nem minősül jövedelemnek

 1. a rendkívüli települési támogatás,  valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a szerinti támogatás, a 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
 3. az anyasági támogatás,
 4. a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a szépkorúak jubileumi juttatása,
 5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
 6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
 7. az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
 8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
 9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
 10. a szociális szövetkezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
 11. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
 12. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

 

4. Adatkezelés

 

 

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

 

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációban foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) – 6. cikk (1) bekezdésének c) és e) pontjában – foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: 

 

https://emet.gov.hu/adatkezeles/

 

 

5. A pályázat elbírálása

 

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2022. december 5-ig:

 

a)  az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap;

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

d)  minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;

f)  az elbírálás során korra, faji hovatartozásra, nemre, bőrszínre, nemzetiségre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, egészségi állapotra, családi állapotra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogás beérkezését követő 5 napon belül az önkormányzat jegyzőjének értesítenie kell a Támogatáskezelőt.

 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat megszüntetheti abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás megszüntetéséről. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

 

6. Értesítés a pályázati döntésről

 

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2022. december 6-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

 

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2023. január 17-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésrőlaz EPER-Bursa rendszeren keresztül.

 

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2023. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

 

 

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

 

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben foglaltak figyelembevételével kell megállapítaniuk. A Korm.rendelet hatálya – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik –  nem terjed ki a honvéd tisztjelöltekre, a rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltjeire, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatóira, továbbá a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgatókra, részükre az ösztöndíj nem folyósítható. 

 

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

 

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2022/2023. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

 

8. Az ösztöndíj folyósítása

 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:

a 2022/2023. tanév második (tavaszi), illetve a 2023/2024. tanév első (őszi) féléve.

 

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

 

Az intézményi ösztöndíjrész forrása aKorm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

 

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egyidőben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára a nem hitéleti képzést biztosító felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2023. március hónap.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március, az őszi félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

 

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd az Szjatv. 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

 

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418)[1]. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

 • a tanulmányok szüneteltetése (halasztása);
 • tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezésével);
 • tanulmányi státusz (munkarend, képzési szint, finanszírozási forma) változása;
 • személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.

 

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

 

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

 

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

 

10. Lebonyolítás

 

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.

 

 

A Támogatáskezelő elérhetőségei:

 

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat

 

1381 Budapest, Pf.: 1418

Tel.: (06-1) 550-2700

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

 

 

 

 

               Jánd, 2022. szeptember 29.

                                                                                                          Jánd Község Önkormányzat

                                                                                 képviselő-testülete

 [1] Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján biztosítja a pályázók részére az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A modul alkalmazásával kapcsolatos felvilágosítás a Támogatáskezelő honlapján és Bursa Hungarica ügyfélszolgálatán érhető el.

 

 

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel kérjük a lakosság közreműködését, a barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Az igénybejelentés határideje: 2022. szeptember 28. (szerda), 12.00 óra

A felméréshez szükséges űrlap a www.jand.hu/barnakoszen-felmeres

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

 • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
 • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
 • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

 

A hatósági állatorvos értesíti a lakosságot, hogy Jánd településen 2022-ben az ebek veszettség elleni kötelező védőoltására

 

június 07-én, kedden    7.30. – 9.00. óraközött kerül sor a hivatal udvarán.

 

Az oltás és féregtelenítés díja összevezetett ebek esetében 5 000 Ft/db.

 

Veszettség ellen beoltani csak az előzetesen microchippel megjelölt ebet lehet.

 

A 3 hónapos kort meghaladó ebek megjelölése és oltása kötelező. Az elmúlt évi oltási könyvet mindenki hozza magával.

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ebek megjelölési és veszettség elleni olttatási kötelezettségének tegyen eleget, mert annak elmulasztása szankciókkal jár.

 

Pótoltás nem lesz szervezve

 

 

dr. Koncz Béla Sándor sk.

          állatorvos

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII törvény előírja, hogy a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat feladata az eb összeírás elvégzése. Az eb összeírás célja a jogszabályban előírt ebrendészeti feladatok ellátása, és a veszettség elleni járványvédelmi megelőzés. A törvény alapján az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Kérem a tisztelt ebtartókat, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek 2022. május 31-ig tegyenek eleget, és nyilatkozni szíveskedjenek a Jánd Község közigazgatási területén tartott ebek adatairól.

Az adatszolgáltatás teljesíthető papír alapon és elektronikus formában.
A bejelentésre szolgáló adatlap megtalálható Jánd Község Önkormányzatnál. A papír alapon olvashatóan kitöltött, és az állattartó aláírásával ellátott adatlap ügyfélfogadási időben a hivatalba (Hétfőtől - Péntekig: 8.00–10.00) személyesen is leadható, valamint e-mailen a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.email címre is beküldheti.

Minden egyes kutyáról (ebenként egy példányban) külön adatlapot kell kitölteni.
(Az adatlap szükség szerint szabadon sokszorosítható.).

Ezúton is felhívom az ebtartók, ebtulajdonosok figyelmét, hogy - A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint: „Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchip-pel) megjelölve tartható.”

Kérem, hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni.
Az adatszolgáltatás a törvény értelmében kötelező! Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, állatvédelmi bírsággal büntethető.

Köszönöm, hogy az adatlap visszaküldésével segítik munkánkat!

Jánd, 2022. május 12.

 

 

dr. Deák Ferenc sk.

                                                                                                                     jegyző

Csatolmány:
File
Download this file (EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP.docx)EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP.docx

JÁND KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

4841 JÁND, TISZA utca 1.

 

ÉRTESÍTÉS KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

 

Értesítem a község lakosságát, hogy Jánd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

2021. december 20-án (hétfőn) 16.00 órától a Művelődési Ház kistermében

(4841 Jánd, Tisza út 1.)

közmeghallgatást tart, melyre mindenkit tisztelettel meghívok.

 

 

A KÖZMEGHALLGATÁS TÁRGYA

 

 

1./ Tájékoztató Jánd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi tevékenységéről.      

      

      Előadó: Dacsó Linda Gabriella elnök

 

2./ Tájékoztató Jánd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évre vonatkozó terveiről.

 

      Előadó: Dacsó Linda Gabriella elnök

 

3./ Egyéb közérdekű kérdések.

 

 

 

                                                                                     

                                                                                              Dacsó Linda Gabriella

                                                                                                 RNÖ elnök

 

 

Jánd, 2021. december 10.

ÉRTESÍTÉS KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

 

Értesítem a község lakosságát, hogy

Jánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

 

2021. december 16-án (csütörtökön) 16.30 órától a Művelődési Ház kistermében

(4841 Jánd, Tisza út 1.)

közmeghallgatást tart, melyre mindenkit tisztelettel meghívok.

 

 

A KÖZMEGHALLGATÁS TÁRGYA

 

1./ Tájékoztató Jánd Község Önkormányzata 2021. évi tevékenységéről.             

      Előadó: Asztalos István polgármester

 

2./ Tájékoztató Jánd Község Önkormányzata 2022. évre vonatkozó terveiről.

      Előadó: Asztalos István polgármester

 

3./ Egyéb közérdekű kérdések.

                                                                                    

                                                                                                  Asztalos István

                                                                                                  polgármester

 

 

 

 

Jánd, 2021. december 10.

Jánd Község Önkormányzata

 

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jánd Község Önkormányzata
Falugondnoki Szolgálat

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4841 Jánd, Tisza utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletéi szerint meghatározott falugondnoki feladatok ellátása, Jánd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata és a Szakmai Program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•       8 Általános,

•       B kategóriás jogosítvány,

•       magyar állampolgárság

•       büntetlen előélet

•       cselekvőképesség

•       kiváló szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység

•       • jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység, • helyismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•       a településen lévő lakó- vagy tartózkodási hely

•       jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység

•       helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•       • szakmai önéletrajz, • szakmai elképzelései a falugondnoki szolgálat működéséről, • iskolai végzettséget igazoló okirat/ok másolata, • falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a falugondnoki képzésen való részvételt vállalja, • érvényes gépjárművezetői engedély másolata, • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, • nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Asztalos István nyújt, a 06-45-

479-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•       Postai úton, a pályázatnak a Jánd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4841 Jánd, Tisza utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 152/1274-2/2021. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

•       Személyesen: Asztalos István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4841 Jánd, Tisza utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Jánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A

Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•       Jánd Község Önkormányzatának honlapja - 2021. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

58/2021. (XI. 24.), valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jand.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 29.


 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
 
 
Csatolmány:
File
Download this file (SKM_284e21112915320.pdf)SKM_284e21112915320.pdf

Jánd Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzésére - 2020kiírt felhívásra pályázatot nyújtott be, mely pozitív elbírálásban részesült. A benyújtásra került MFP-TFB/2020. kódszámú, 3185369191 iratazonosító számú pályázat keretében – Magyar Falu Program támogatásából 13,950 eFt értékben - az Önkormányzat 2021. május 20. napján Toyota Proace Shuttle Comfort típusú 9 személyes gépjárművet vásárolt, mely a falugondnoki szolgálatot (a továbbiakban: Szolgálat) feladatait fogja ellátni. A Szolgálat a szolgáltatói nyilvántartásban bejelentésre került.

A falugondnoki szolgáltatás célja Jánd község intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

 

Jánd, 2021. május 20.

 

                                                                                                                      Asztalos István

                                                                                                                       polgármester

 

 

Jánd Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

falugondnoki  munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:          Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:         Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Jánd Község közigazgatási területe

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei szerint meghatározott falugondnoki feladatok ellátása, Jánd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata és a Szakmai Program alapján.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

   Pályázati feltételek:

 •  8 Általános, továbbá falugondnoki alapképzettség (vagy a képzettség megszerzésének vállalása),
 •  B kategóriás jogosítvány,
 •  magyar állampolgárság
 •  büntetlen előélet
 •  cselekvőképesség
 •  kiváló szintű önálló munkavégzésre való készség

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •  a településen lévő lakó- vagy tartózkodási hely,
 •  jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység,
 •  helyismeret.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • szakmai elképzelései a falugondnoki szolgálat működéséről,
 • iskolai végzettséget igazoló okirat/ok másolata,
 • falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a falugondnoki képzésen való részvételt     vállalja
 • érvényes gépjárművezetői engedély másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 17. (publikálás: 2020. november 2.)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Asztalos István László polgármester nyújt, a 0645/479-100-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Jánd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4841 Jánd, Tisza út 1. szám). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67/2020. X. 20., valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.
 • Személyesen: Asztalos István László polgármester, 4841 Jánd, Tisza út 1. szám.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Jánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

 

A pályázat elbírálásának határideje:2020. november 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Jánd Község Önkormányzatának honlapja (www.jand.hu).

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jand.hu honlapon szerezhet.

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 44. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

- Jánd Község Önkormányzata Képviselő-testületét -
2019. október 9.- én (szerdán) 17:30 órára

közmeghallgatásra összehívom.

Az ülés helye: Művelődési ház kisterme (4841 Jánd, Tisza út. 1.)

NAPIRENDI JAVASLAT:

1./ Közmeghallgatás

Jánd, 2019. szeptember 30.

HATÁROZAT

Jánd település teljes közigazgatási területére mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző méhbetegség megállapítása miatt a mai nappal

községi zárlatot rendelek el.

 

A zárlat alatt álló területről tilos kivinni méheket, azok termékeit, betegséget terjesztő tárgyakat és anyagokat!

A zárlat alatt álló területre méheket bevinni tilos!

A zárlattal érintett terület valamennyi méhészetének méhállományát, függetlenül az előírt éves vizsgálattól, - nyúlós költésrothadás szempontjából - meg kell vizsgálni méhegészségügyi felelősnek, hatósági állatorvos irányítása mellett!

A határozat fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtandó.

A határozatot a helyben szokásos módon kell kihirdetni!

Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnak (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) címzett, de hivatalomnál benyújtott fellebbezéssel élhet 10000 Ft, azaz tízezer forint jogorvoslati eljárási díj megfizetése mellett.

A jogorvoslati eljárás díját a Szabolcs-Szatmár-Berege Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett, 10044001-00336073-00000000 számlájára, átutalás útján kell megfizetni.

A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati eljárási díj” megnevezést és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét.

A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

INDOKOLÁS

így kellett határoznom, mert Vásárosnamény településről származó lépmintában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Debreceni Kórbonctani és Bakteriológiai Laboratóriuma mézelő méhek nyúlós költésrothadás kórokozóját kimutatta, amely alapján az illetékes hatósági állatorvos a betegséget megállapította.

Ilyen esetben a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003.(VI.27.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17.§ (1) bekezdése községi zárlat elrendelését írja elő a következők szerint: „ A méhbetegség megállapítását követően - a helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet körül legalább öt km-es sugarú kör által határolt területre - a járási főállatorvos községi zárlatot köteles elrendelni. ”

A községi zárlat szabályait a Rendelet 27.§, valamint a 41/1997.(V.28.) FM rendelet 1. számú mellékleteként kiadott Állategészségügyi Szabályzat 119.§ alapján rendeltem el.

A 27.§ szerint „... a községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját - nyúlós költésrothadás szempontjából - a hatósági állatorvosnak vagy a méhegészségügyi felelősnek kell megvizsgálni. Indokolt esetben a járási főállatorvos az állomás hozzájárulásával ismételt vizsgálat lefolytatását rendelheti el.”

Az Állategészségügyi Szabályzat 119.§ (3) bekezdés szerint: „ A zárlat alatt álló

a)            községből - a részletes szabályokban meghatározott kivételekkel - tilos állatokat, azok nyerstermékeit, betegségeket terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni;

b)            községbe tilos fogékony állatokat bevinni;’’

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Éltv.) 34.§ (3) bekezdés a) pontjában, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend) 18.§ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban ÁKR) 16.§ (1) bekezdés, valamint a Korm. rend 14.§ (5) bekezdés alapján megállapított illetékességemben eljárva hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségét az ÁKR 116.§ és a 113.§, valamint a Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően biztosítottam.

A határozatom fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását az Éltv. 42.§. (1) d) pontja alapján rendeltem el, mely szerint: „Az élelmiszerlánc felügyeleti szerv járványügyi intézkedést elrendelő határozata fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható."

A döntés elleni jogorvoslati eljárás díjára vonatkozó rendelkezéseket a Nemzeti Élelmiszerlánc­biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4.§ (1) és (3) bekezdései tartalmazzák.

Fehérgyarmat, 2019. szeptember 18.

Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése

alapján

pályázatot hirdet

Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Jándi Állandó Kirendeltség

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4841 Jánd, Tisza utca 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 

A 29/2012. (III.07.) Korm. rendelet alapján a l.-ll. besorolási osztályban meghatározott pénzügyi igazgatási és gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

Az önkormányzat költségvetési tervezetének előkészítése, a zárszámadás összeállítása. Gazdasági események kontírozása, főkönyvi könyvelése az integrált pénzügyi rendszerben (ASP). Normatív állami támogatások igénylése, azok folyamatos, naprakész kezelése. Gazdasági statisztikák elkészítése, egyéb nyilvántartási feladatok elvégzése. A pénzügyi információs rendszerben havi-, negyedéves adatszolgáltatás, gazdasági előkészítő, adminisztratív, beszámolási és adatszolgáltatási tevékenységben való részvétel, kincstári adatszolgáltatás. Szerződések, megállapodások kezelése, pénzügyi rendezése. Vagyonnyilvántartás vezetése. Pályázatokkal kapcsolatos feladatok intézése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzatainak rendelkezései az irányadóak, azzal, hogy személyi illetmény megállapítására van lehetőség, rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, pénzügyi, számviteli képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • mérlegképes könyvelő végzettség, pénzügyi, számviteli ügyintézői végzettség,
 • hasonló államháztartási munkakörben szerzett szakmai tapasztalat. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör legkorábban 2018. november 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aszatalos István polgármester nyújt, a 06 45 479-100 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Postai úton, a pályázatnak a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője címére történő megküldésével (4841 Jánd, Tisza utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2018.Szü. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.

vagy

 • Személyesen: Aszatalos István polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4841 Jánd, Tisza utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző bírálja el. A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 5.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2018.Szü., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.

Jánd Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2019. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

 

Please publish modules in offcanvas position.