Hírek

A hatósági állatorvos értesíti a lakosságot, hogy Jánd településen 2022-ben az ebek veszettség elleni kötelező védőoltására

 

június 07-én, kedden    7.30. – 9.00. óraközött kerül sor a hivatal udvarán.

 

Az oltás és féregtelenítés díja összevezetett ebek esetében 5 000 Ft/db.

 

Veszettség ellen beoltani csak az előzetesen microchippel megjelölt ebet lehet.

 

A 3 hónapos kort meghaladó ebek megjelölése és oltása kötelező. Az elmúlt évi oltási könyvet mindenki hozza magával.

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ebek megjelölési és veszettség elleni olttatási kötelezettségének tegyen eleget, mert annak elmulasztása szankciókkal jár.

 

Pótoltás nem lesz szervezve

 

 

dr. Koncz Béla Sándor sk.

          állatorvos

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII törvény előírja, hogy a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat feladata az eb összeírás elvégzése. Az eb összeírás célja a jogszabályban előírt ebrendészeti feladatok ellátása, és a veszettség elleni járványvédelmi megelőzés. A törvény alapján az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Kérem a tisztelt ebtartókat, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek 2022. május 31-ig tegyenek eleget, és nyilatkozni szíveskedjenek a Jánd Község közigazgatási területén tartott ebek adatairól.

Az adatszolgáltatás teljesíthető papír alapon és elektronikus formában.
A bejelentésre szolgáló adatlap megtalálható Jánd Község Önkormányzatnál. A papír alapon olvashatóan kitöltött, és az állattartó aláírásával ellátott adatlap ügyfélfogadási időben a hivatalba (Hétfőtől - Péntekig: 8.00–10.00) személyesen is leadható, valamint e-mailen a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.email címre is beküldheti.

Minden egyes kutyáról (ebenként egy példányban) külön adatlapot kell kitölteni.
(Az adatlap szükség szerint szabadon sokszorosítható.).

Ezúton is felhívom az ebtartók, ebtulajdonosok figyelmét, hogy - A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint: „Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchip-pel) megjelölve tartható.”

Kérem, hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni.
Az adatszolgáltatás a törvény értelmében kötelező! Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, állatvédelmi bírsággal büntethető.

Köszönöm, hogy az adatlap visszaküldésével segítik munkánkat!

Jánd, 2022. május 12.

 

 

dr. Deák Ferenc sk.

                                                                                                                     jegyző

Csatolmány:
FileDescriptionCreatorFile size
Download this file (EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP.docx)EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP.docx Super User16 kB

JÁND KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

4841 JÁND, TISZA utca 1.

 

ÉRTESÍTÉS KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

 

Értesítem a község lakosságát, hogy Jánd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

2021. december 20-án (hétfőn) 16.00 órától a Művelődési Ház kistermében

(4841 Jánd, Tisza út 1.)

közmeghallgatást tart, melyre mindenkit tisztelettel meghívok.

 

 

A KÖZMEGHALLGATÁS TÁRGYA

 

 

1./ Tájékoztató Jánd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi tevékenységéről.      

      

      Előadó: Dacsó Linda Gabriella elnök

 

2./ Tájékoztató Jánd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évre vonatkozó terveiről.

 

      Előadó: Dacsó Linda Gabriella elnök

 

3./ Egyéb közérdekű kérdések.

 

 

 

                                                                                     

                                                                                              Dacsó Linda Gabriella

                                                                                                 RNÖ elnök

 

 

Jánd, 2021. december 10.

ÉRTESÍTÉS KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

 

Értesítem a község lakosságát, hogy

Jánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

 

2021. december 16-án (csütörtökön) 16.30 órától a Művelődési Ház kistermében

(4841 Jánd, Tisza út 1.)

közmeghallgatást tart, melyre mindenkit tisztelettel meghívok.

 

 

A KÖZMEGHALLGATÁS TÁRGYA

 

1./ Tájékoztató Jánd Község Önkormányzata 2021. évi tevékenységéről.             

      Előadó: Asztalos István polgármester

 

2./ Tájékoztató Jánd Község Önkormányzata 2022. évre vonatkozó terveiről.

      Előadó: Asztalos István polgármester

 

3./ Egyéb közérdekű kérdések.

                                                                                    

                                                                                                  Asztalos István

                                                                                                  polgármester

 

 

 

 

Jánd, 2021. december 10.

Jánd Község Önkormányzata

 

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jánd Község Önkormányzata
Falugondnoki Szolgálat

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4841 Jánd, Tisza utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletéi szerint meghatározott falugondnoki feladatok ellátása, Jánd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata és a Szakmai Program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•       8 Általános,

•       B kategóriás jogosítvány,

•       magyar állampolgárság

•       büntetlen előélet

•       cselekvőképesség

•       kiváló szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység

•       • jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység, • helyismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•       a településen lévő lakó- vagy tartózkodási hely

•       jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység

•       helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•       • szakmai önéletrajz, • szakmai elképzelései a falugondnoki szolgálat működéséről, • iskolai végzettséget igazoló okirat/ok másolata, • falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a falugondnoki képzésen való részvételt vállalja, • érvényes gépjárművezetői engedély másolata, • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, • nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Asztalos István nyújt, a 06-45-

479-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•       Postai úton, a pályázatnak a Jánd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4841 Jánd, Tisza utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 152/1274-2/2021. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

•       Személyesen: Asztalos István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4841 Jánd, Tisza utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Jánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A

Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•       Jánd Község Önkormányzatának honlapja - 2021. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

58/2021. (XI. 24.), valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jand.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 29.


 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
 
 
Csatolmány:
FileDescriptionCreatorFile size
Download this file (SKM_284e21112915320.pdf)SKM_284e21112915320.pdf Super User911 kB

Jánd Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzésére - 2020kiírt felhívásra pályázatot nyújtott be, mely pozitív elbírálásban részesült. A benyújtásra került MFP-TFB/2020. kódszámú, 3185369191 iratazonosító számú pályázat keretében – Magyar Falu Program támogatásából 13,950 eFt értékben - az Önkormányzat 2021. május 20. napján Toyota Proace Shuttle Comfort típusú 9 személyes gépjárművet vásárolt, mely a falugondnoki szolgálatot (a továbbiakban: Szolgálat) feladatait fogja ellátni. A Szolgálat a szolgáltatói nyilvántartásban bejelentésre került.

A falugondnoki szolgáltatás célja Jánd község intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

 

Jánd, 2021. május 20.

 

                                                                                                                      Asztalos István

                                                                                                                       polgármester

 

 

Jánd Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

falugondnoki  munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:          Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:         Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Jánd Község közigazgatási területe

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei szerint meghatározott falugondnoki feladatok ellátása, Jánd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata és a Szakmai Program alapján.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

   Pályázati feltételek:

 •  8 Általános, továbbá falugondnoki alapképzettség (vagy a képzettség megszerzésének vállalása),
 •  B kategóriás jogosítvány,
 •  magyar állampolgárság
 •  büntetlen előélet
 •  cselekvőképesség
 •  kiváló szintű önálló munkavégzésre való készség

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •  a településen lévő lakó- vagy tartózkodási hely,
 •  jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység,
 •  helyismeret.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • szakmai elképzelései a falugondnoki szolgálat működéséről,
 • iskolai végzettséget igazoló okirat/ok másolata,
 • falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a falugondnoki képzésen való részvételt     vállalja
 • érvényes gépjárművezetői engedély másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 17. (publikálás: 2020. november 2.)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Asztalos István László polgármester nyújt, a 0645/479-100-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Jánd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4841 Jánd, Tisza út 1. szám). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67/2020. X. 20., valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.
 • Személyesen: Asztalos István László polgármester, 4841 Jánd, Tisza út 1. szám.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Jánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

 

A pályázat elbírálásának határideje:2020. november 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Jánd Község Önkormányzatának honlapja (www.jand.hu).

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jand.hu honlapon szerezhet.

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 44. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

- Jánd Község Önkormányzata Képviselő-testületét -
2019. október 9.- én (szerdán) 17:30 órára

közmeghallgatásra összehívom.

Az ülés helye: Művelődési ház kisterme (4841 Jánd, Tisza út. 1.)

NAPIRENDI JAVASLAT:

1./ Közmeghallgatás

Jánd, 2019. szeptember 30.

HATÁROZAT

Jánd település teljes közigazgatási területére mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző méhbetegség megállapítása miatt a mai nappal

községi zárlatot rendelek el.

 

A zárlat alatt álló területről tilos kivinni méheket, azok termékeit, betegséget terjesztő tárgyakat és anyagokat!

A zárlat alatt álló területre méheket bevinni tilos!

A zárlattal érintett terület valamennyi méhészetének méhállományát, függetlenül az előírt éves vizsgálattól, - nyúlós költésrothadás szempontjából - meg kell vizsgálni méhegészségügyi felelősnek, hatósági állatorvos irányítása mellett!

A határozat fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtandó.

A határozatot a helyben szokásos módon kell kihirdetni!

Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnak (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) címzett, de hivatalomnál benyújtott fellebbezéssel élhet 10000 Ft, azaz tízezer forint jogorvoslati eljárási díj megfizetése mellett.

A jogorvoslati eljárás díját a Szabolcs-Szatmár-Berege Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett, 10044001-00336073-00000000 számlájára, átutalás útján kell megfizetni.

A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati eljárási díj” megnevezést és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét.

A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

INDOKOLÁS

így kellett határoznom, mert Vásárosnamény településről származó lépmintában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Debreceni Kórbonctani és Bakteriológiai Laboratóriuma mézelő méhek nyúlós költésrothadás kórokozóját kimutatta, amely alapján az illetékes hatósági állatorvos a betegséget megállapította.

Ilyen esetben a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003.(VI.27.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17.§ (1) bekezdése községi zárlat elrendelését írja elő a következők szerint: „ A méhbetegség megállapítását követően - a helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet körül legalább öt km-es sugarú kör által határolt területre - a járási főállatorvos községi zárlatot köteles elrendelni. ”

A községi zárlat szabályait a Rendelet 27.§, valamint a 41/1997.(V.28.) FM rendelet 1. számú mellékleteként kiadott Állategészségügyi Szabályzat 119.§ alapján rendeltem el.

A 27.§ szerint „... a községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját - nyúlós költésrothadás szempontjából - a hatósági állatorvosnak vagy a méhegészségügyi felelősnek kell megvizsgálni. Indokolt esetben a járási főállatorvos az állomás hozzájárulásával ismételt vizsgálat lefolytatását rendelheti el.”

Az Állategészségügyi Szabályzat 119.§ (3) bekezdés szerint: „ A zárlat alatt álló

a)            községből - a részletes szabályokban meghatározott kivételekkel - tilos állatokat, azok nyerstermékeit, betegségeket terjesztő vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat kivinni;

b)            községbe tilos fogékony állatokat bevinni;’’

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Éltv.) 34.§ (3) bekezdés a) pontjában, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend) 18.§ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban ÁKR) 16.§ (1) bekezdés, valamint a Korm. rend 14.§ (5) bekezdés alapján megállapított illetékességemben eljárva hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségét az ÁKR 116.§ és a 113.§, valamint a Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően biztosítottam.

A határozatom fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását az Éltv. 42.§. (1) d) pontja alapján rendeltem el, mely szerint: „Az élelmiszerlánc felügyeleti szerv járványügyi intézkedést elrendelő határozata fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható."

A döntés elleni jogorvoslati eljárás díjára vonatkozó rendelkezéseket a Nemzeti Élelmiszerlánc­biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4.§ (1) és (3) bekezdései tartalmazzák.

Fehérgyarmat, 2019. szeptember 18.

Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése

alapján

pályázatot hirdet

Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Jándi Állandó Kirendeltség

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4841 Jánd, Tisza utca 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 

A 29/2012. (III.07.) Korm. rendelet alapján a l.-ll. besorolási osztályban meghatározott pénzügyi igazgatási és gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

Az önkormányzat költségvetési tervezetének előkészítése, a zárszámadás összeállítása. Gazdasági események kontírozása, főkönyvi könyvelése az integrált pénzügyi rendszerben (ASP). Normatív állami támogatások igénylése, azok folyamatos, naprakész kezelése. Gazdasági statisztikák elkészítése, egyéb nyilvántartási feladatok elvégzése. A pénzügyi információs rendszerben havi-, negyedéves adatszolgáltatás, gazdasági előkészítő, adminisztratív, beszámolási és adatszolgáltatási tevékenységben való részvétel, kincstári adatszolgáltatás. Szerződések, megállapodások kezelése, pénzügyi rendezése. Vagyonnyilvántartás vezetése. Pályázatokkal kapcsolatos feladatok intézése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzatainak rendelkezései az irányadóak, azzal, hogy személyi illetmény megállapítására van lehetőség, rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, pénzügyi, számviteli képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • mérlegképes könyvelő végzettség, pénzügyi, számviteli ügyintézői végzettség,
 • hasonló államháztartási munkakörben szerzett szakmai tapasztalat. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör legkorábban 2018. november 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aszatalos István polgármester nyújt, a 06 45 479-100 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Postai úton, a pályázatnak a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője címére történő megküldésével (4841 Jánd, Tisza utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2018.Szü. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.

vagy

 • Személyesen: Aszatalos István polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4841 Jánd, Tisza utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző bírálja el. A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 5.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2018.Szü., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.

Jánd Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2019. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

 

Csatolmány:
FileDescriptionCreatorFile size
Download this file (bursa kiiras A.docx)bursa kiiras A.docx Super User39 kB
Download this file (bursa kiirás B.docx)bursa kiirás B.docx Super User41 kB

Please publish modules in offcanvas position.